Sample Image
Pierwiastkowe nowość ta, jak to widzieliśmy u Kuby, wywoływała drobne niesnaski, ale stopniowo przyzwyczajono się do zagranicznej mowy "rzońcy", a z czasem przywyknięto do tego
stopnia, że czeladź sama między sobą tytułowała się po aktorsku.
Najpierw uległa żyłce dramatycznej płeć piękna, dziewki folwarczne i najemnico, które zjednał sobie Wyżerko przez nauczenie ich walca z "Ptasznika".
Rozumiano też przezwiska wybornie.
Bywało huknie w krowiarni:
— Juści gębę rozpuściła Madame Sans Gene! — to zaraz gruba Kaśka odrzeknie:
— O, ciewy!
cóż to gadać niewolno!
Na kucharkę wołał pan Alfons Dezdemono, bo miała zazdrosnego męża; nocnego stróża, niegrzeszącego urodą, przezwał Hansem Jurgą; pachciarza Shyllokiem; pokojówkę nazywał
Romeówką; Kaśkę od krów Madame Sans Gene — o czem już wiemy — a polowego przemianował na Poloniusza, prawdopodobnie z powodu zbliżonego źródłosłowu.
Wśród najemników i najemnie były Doryny, Karyatydy, kilku Fikalskich, Sołoducha, Rip — rip, Gasparone — bo i operetką Wyżerka nie gardził.
O ile z służbą, w początkowych chwilach szczepienia nowej nomenklatury, miewał rządca niejakie zatargi i nieporozumienia, o tyle dziedzic uważał sprawę za bardzo użyteczną.
— Bardzo dobrze — mówił do Wyżerki — że pan grubiaństwo zarzucił. Dla wieśniaka z edukacyą nawet słachać nieprzyjemnie takiego paskudztwa! Po co mówić "psia dusza, drwalu?
", kiedy jest na to inny wyraz! Bardzo chwalę pański sposób... Bardzo!
Czasami nawet, w przystępie dobrego humoru, sani pan Maurycy używał zwrotów ekonoma, zmieniając niekiedy przytem "obsadę ról".
I tak naprzykład, pastucha źrebiąt, Wicka-Romea, przerobił na Wieka-Mazepę, co ze względu na styczność z końmi, mającymi związek z tragiczną śmiercią nieszczęśliwego pazia,
wydało mu się właściwszem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>