Sample Image

Zwymyślał wprawdzie ekonoma od "gałganów", "obieżyświatów", "czarnych charakterów", ale skończyło się tylko na wypowiedzeniu służby.
Że jednak Wyżerko kontraktu zwrócić nie chciał, dał mu "odczepnego" pięćdziesiąt rubli i kazał iść na złamanie karku.
W parę dni potem ukazało się w pismach ogłoszenie: "Jest zaraz do wydzierżawienia wieś Malinówka, z inwentarzem i zacierami. Właściciel pragnie zachować dwór i ogród dla siebie.
Warunki bardzo przystępne".
Pan Maurycy, zrażony na wstępie, nie chciał już widocznie nadal gospodarować na siebie.
Pan Alfons Wyżerko, mając pięćdziesiąt rubli gotówki i kilka kostyumów, odebranych Muzom po pożarze, zamierza zorganizować nowe "towarzystwo dramatyczne", pod swoją dyrekcya, z
repertuarem, złożonym wyłącznie ze sztuk ludowych. Gospodarstwo ani mu już w głowie...
JUDKA GRAFOLOG
Cały świat znał Judkę Pomeranca, kupca Il-ej gildyi z Bydlątkowa.
Jeżeli się nowi: "cały świat" to nie trzeba zaraz myśleć o dalekich krajach, Brazylii, Argentynie, bo i po co?
Co komu przyjdzie z tego, że znany w zamorskich stronach, jeżeli on tych stron nie zna, jeżeli tam nie jeździł za interesami? Taka znajomość całkiem nie potrzebna i nie przydatna.
Inna rzecz, gdy kupiec, co ma własny zajazd, sklep korzenny i delikatesowy, co handluje ze szlachtą i prowadzi pieniężne operacye, jest znany w świecie, mającym co prawda tylko
kilkanaście mil obwodu, ale posiadającym w swym obrębie takie ładne i handlowe miejscowości, jak: Guzików, Kałuże, Zachwastów lub Koziedołki, w których co tydzień odbywają się
słynne jarmarki: jeśli on jest jak u siebie w domu we wszystkich Wólkach, Górkach i Nizinach, co się wiankiem po tym ładnym szmacie świata rozsiadły, gdy z każdym szlachcicem, bez
uprzedniej prezentacyi, może zrobić dobry interes — to jest dużo wygodniej, niż cała Ameryka razem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>