Sample Image
Na taki dobry interes, jak wydanie w tych czasach panny za mąż, to można najgrubszy procent dać, jeszcze się opłaci. Na sumienie!...
Trzpiot Baśka rozpowiedział wszędzie o grafologii bydlątkowskiego kapitalisty i odtąd w całej okolicy nazywano go Judką Grafologiem.
STOPA PROCENTOWA.
Był to dzień targowy.
W restauracyi małego miasteczka siedziało za stołem kilka osób.
Aczkolwiek nomenklatury krajowych grodów jestem świadom, nie wymienię jednakże, czy się to działo w Mławie, Jędrzejowie, Skaryszewie, Płocku czy Garwolinie, aby nie robić
reklamy traktyerni, która zaszczepia swym gościom laseczniki kataru żołądka i przysparza pacyentów lekarzom.
Z innych znów przyczyn nie przedstawię ci czytelniku z nazwiska swych współzawodników... Ograniczam się tylko na wymienieniu imion chrzestnych...
Oto pan Jan z Bezładowa, pan Józef z Wydmuchów, pan Karol z Sapów, pan Hilary z Obolniewa, no i ja! Wszyscyśmy przybyli do miasteczka la załatwienia interesów.
Załatwieniem interesu nazywa się dostanie pieniędzy.
Ponieważ przyjechaliśmy dla załatwienia interesu, nie potrzebuję przeto dodawać, że niedaleko naszych stolików stała partya obywateli, specyalnie trudniących się handlem.
Gwarzyliśmy o tem i o owem, obsaczeni dokoła szeregiem charakterystycznych postaci. Ciągle słychać było pytania poważnej natury.
A po czemu pszenica, Icku?
A cobyś dał za groch, panie Wajntraub?
Może Abram kupiłby wagon owsa?
Wtedy charakterystyczne postacie zbliżały się do pytającego i rozpoczynał się dyalog, przechodzący stopniowo w pianissimo...
w szept, a kończący się najczęściej dosadnym wykrzyknikiem: "zjadłeś sto par dyabłów z taką ceną!
"
Rozmowa urywała się, ariergarda wracała na dawne stanowisko, a biesiadnicy, udając obojętność, rozpoczynali de noviter porzuconą przed chwilą dla interesu dyskusyę.
— Jakże tam u ciebie sypie? sąsiedzie — zapytuje pan Jan.
— Nietęgo! nietęgo! trzy ćwierci...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>