Sample Image

Obaj panowie od "polityki" radzili przedewszystkiem powiększyć format pisma.
Zwłaszcza dział "przeglądów politycznych" i "sytuacyi europejskiej", zdaniem obu wnioskodawców domagał się gwałtownego rozszerzenia.
Zaoponował przeciw temu najdobitniej sam wydawca-redaktor.
— Przed rokiem — rzekł — powiększyliśmy format do takich rozmiarów, że dajemy w tekście 5834 wiersze.
Jesteśmy przeto najobszerniejszym dziennikiem. Czyż czytelnicy poznali się na tem? czy sprawdzili z ołówkiem w ręku cały ogrom naszego organu?
Czy porównali z tym świstkiem, "Promieniem wiedzy"? I tamci w odezwie od redakcyi rozgłosili o zwiększeniu formatu, im uwierzono na słowo. To zły pomysł, panowie!
Powiększyć nasz organ do rozmiarów prześcieradła, a i oni uczynią, lub dać przyobiecają toż samo.
— A gdyby tak jakie premium bezpłatne?
— wtrącił nieśmiało recenzent muzyczny. — Jakie zbiorowe wydanie arcydzieł muzyki, lub gratisowy koncert kameralny dla całorocznych prenumeratorów?
Zżymnął się redaktor.
— Co to pomoże, kochany panie, co to pomoże! Przejrzyj-no kochany pan spis premiów, udzielanych prenumeratorom naszym.
Wziął ze stołu zeszłoroczny prospekt i czyta): "Prenumeratorowie miejscowi: abonament roczny w łaźni rzymskiej...
"Korneliusza" w oryginale łacińskim, najwyborniejszy, prawdziwy angielski zatrzask bezpieczeństwa, po dwa funty pasty do zaprawienia podłóg"...
— A prócz tego:
"Za wrzuceniem metalowego krążka ze stemplem redakcyi, mogą się ważyć na wagach elektrycznych, rozstawionych w miejscach publicznych...
Zamiejscowi: "Podręcznik dla gry w winta" (do wyboru), dwadzieścia pięć sztuk cygar hawańskich, lub dziesięć pudełek najlepszego pudru z puszkiem, puszczadło do krwi dla bydła,
portret (drzeworyt) Izabeli Hiszpańskiej"....
Reszty nie dosłyszałem, gdyż nowy dzwonek telefoniczny sygnalizował.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>