Sample Image
Ja zaś mówiłem dalej:
— W prostocie ducha przyszedłem ztąd do wniosku, że "sprawy spadkowe", wiadomości o sukcesyach, są najpoczytniejszą rubryką naszego organu, najwięcej
pożądaną, najwięcej wbijającą się w pamięć ogółu, naj...
— Konkluzya! konkluzya! — przerwał mi zaciekawiony redaktor.
— Ostatecznie więc uważałbym za rzecz nad wyraz pożyteczną — kończyłem — gdyby można ten dział rozszerzyć, rozwinąć, wyspecjalizować, a bodaj stworzyć ad hoc
nadzwyczajny, bezpłatny, tygodniowy...
— Dodatek! — wykrzyknął uradowany wydawca.
— Myśl pyszna! Panowie! Stworzymy specyalny dodatek spadkowy. Tylko tytuł... tytuł...
to grunt! Passe-partout do wszystkich ogródków za dobry tytuł!
— Mam! mam! — zawołał teraz I-szy polityk — "Skorowidz spadkowy"!
— Staroświecczyzna!
— zaoponował polityk II-gi.
— Brzmi nieeufonicznie — zauważył recenzent muzyczny.
— "Przegląd sukcesyjny" — zaproponował krytyk teatralny.
— Fe!
tylko choroby bywają sukcesyjne — zakpił "dział literacki".
— To może... "Informator spadkowy" — ośmieliłem się wtrącić.
Skrzywił się znacząco antagonista - kronikarz, ale w tej chwili porwał się z siedzenia główny redaktor i biegł do mnie z wyciągniętemi rękami i wolał:
— Dobroczyńco! królu!
Przepowiadałem ci świetną przyszłość w dziennikarstwie. Umysł inwencyjny! Młodzieńcze, tobie będziemy zawdzięczali, że w kolebce urwiemy łeb tej... bibule...
"Promieniowi wiedzy".Ściskał mnie i całował. Więc teraz i inni zaczęli wołać:
— Brawo! brawo!
— Znakomicie! — wołał, trzepocząc rękami, polityk I-szy.
— Tytuł wiele mówiący i muzykalny — wtórował recenzent muzyczny.
— A "dział literacki" zadeklamował:
"W kolebce kto łeb urwał hydrze"...
Zrodził się entuzyazm nie do opisania. Mnie zaś oblał gorący rumieniec; stałem ze spuszczonym wzrokiem, szepcząc:
— Niezasłużony... Najpiękniejsza chwila mojego życia...
Nigdy jej nie zapomnę!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>