Sample Image

Gdy pierwsze wrażenie przebrzmiało, wzięliśmy się viribus unitis do zredagowania odpowiedniej zapowiedzi "Od redakcyi".
Sam redaktor trzymał pióro.
Redakcya "zapowiedzi" zajęła dość dużo czasu.
Wreszcie, po licznych poprawkach i uzupełnieniach wygotowaliśmy odezwę, która, po wyjściu z tłoczni drukarskiej brzmiała i przedstawiała się ściśle jak następuje:
" Wobec
przesilenia rolniczego i zastoju ekonomicznego!
"Dbali o dobro swych czytelników, powodowani przytem myślą obywatelską przyjścia z najskuteczniejszą pomocą naszym prenumeratorom, uwzględniając zarazem ciężar położenia
materyalnego ogółu, prócz nader licznych ulepszeń w samym organie, co stało się już naszą dewizą wydawniczą, dawać będziemy zupełnie bezpłatnie tygodniowo wszystkim naszym
abonentom
Dodatek specyalny
p. t.
"Informator spadkowy".
"Treść każdego dodatku, redagowanego przez zjednanych przez redakcyę "Promienia światła" specyalistów, wydawanego z niemałym nakładem pracy, z olbrzymim zasobem wiedzy
genealogiczno-heraldyczno-prawniczej, wypełniać będą przedewszystkiem i głównie wszelkie wiadomości o wakujących w kraju lab zagranicą spadkach, o spadłych sukcesyach, ich
rozmiarze, wysokości, z szczególnemi uwzględnieniem spadków amerykańskich.
Prócz tego znajdzie interesowany czytelnik w "Informatorze spadkowym" obszerny nekrolog spadkodawcy, ciepłem skreślony piórem, z wyszczególnieniem odnośnych dat, wieku, imion, a
nadto przy spadkach co najmniej z czterema zerami, pomieszczać będziemy:
"Podobizny i wizerunki zmarłych spadkodawców odbite w własnej elektrotypii "Dreifarbendrukiem".
"W ten sposób spadkobiercy, już w rysach familijnych, podobieństwie rodzinnem, znajdą jeden więcej upragniony dowód dla swych legalnych, daj Boże dobrym skutkiem, uwieńczonych,
starań"!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>