Sample Image
"W nadziei, że "zapowiedź" nasza odpowiada zupełnie wymaganiom chwili, ufni, że "Informator spadkowy" odda rzetelne usługi społeczeństwu — niepowodzeniem finansowem skołatanemu,
przekonani o gwałtownej potrzebie, takiego (że tak powiemy) "Podręcznika", który będzie zarazem materyałem historyczno-genealogicznym naszych rodzin, utwierdzeni głęboko, że w ten
sposób zadzierzgniemy nowy, silny, nierozerwalny węzeł, między spadkodawcami a spadkobiercami, powtarzamy:
"Informator spadkowy" będzie doręczony wszystkim prenumeratorom bezpłatnie!
"Oby nasze usiłowania trafiły do serc czytelników!...
Redakcya".
"Uwaga.
Redakcya udzielać będzie również na żądanie wyczerpujących odpowiedzi listownych, za nadesłaniem pocztowego porta, nadto uproszony przez grono redakcyjny specyalista będzie
codziennie, między 2 — 3, w biurze "Promienia światła" na usługi Szanownej Publiczności".
Tym specyalistą byłem ja, na którego barki włożono cały ciężar redagowania "Informatora", ja to również uosabiałem ogłoszonych w prospekcie mężów zasobnych w
heraldyczno-genealogiczno-prawniczą wiedzę.
Krzywił się wprawdzie na to krytyk teatralny, mając niejaką pretensyę do redagowania, ex-re podsunięcia myśli, aby w "Informatorze" pomieszczać podobizny elektrotypiczne, ale
redaktor — wydawca rozwiał marzenia konkurenta, mówiąc stanowczo:
— Skoro Kolumb odkrył Amerykę — niechże nią rządzi.
Poczem oficyalnie zamianował mnie "referentem spadkowym", z podwyżką dotychczasowej pensyi o 242 ruble miesięcznie.
Nadto udzielił cennych wskazówek i rad, dotyczących przeróżnych źródeł, z których mogłem zaczerpnąć pożądanego materyału, resztę zaś pozostawiał mej obrotności i
sprytowi.
— Pan już jesteś kawałek.
Figarzysty" — chwalił mię, zachęcając — jeżeli się tylko nie zaniedbasz i będziesz w dalszym ciągu rozwijał wrodzone zdolności, wróżę panu świetną przyszłość w
dziennikarstwie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>