Sample Image
Nam właśnie takich ludzi potrzeba!
Wobec tak pochlebnego uznania rozwinąłem gorączkową działalność.
Zawiązałem stosunki z notaryuszami, z wydziałem hypotecznym, z sekretarzami konsulatów, z zakładami pogrzebowymi, słowem, nie pominąłem żadnego źródła, aby tylko pozyskać
informacye szybkie i pewne.
Jakoż rezultat przeszedł oczekiwanie. Pierwszy numer "Informatora" przedstawiał się okazałe.
Ujawnione spadki wynosiły summa summarum dwa miliony ośmkroć sto tysięcy dwieście ośm rubli, cztery dreifarbendruckowe podobizny bogatych nieboszczyków, (był między nimi jeden
milioner w ramkach), zdobiły pierwiosnek mego pomysłu.
Rzecz prosta, że i cel główny został osiągnięty.
"Promień światła" zyskał z górą piętnaście tysięcy prenumeratorów, a sprzedaż uliczna "Informatora" dosięgła niebywałej ilości egzemplarzy.
Czytały wszystkie sfery, od suteren do piątego piętra" i facyatek.
Tryumfowałem, a redaktor - wydawca mówił mi odtąd:
— Moje serce!
Pierwszy kwartał przeszedł szczęśliwie.
"Ci" z "Wiedzy" pękali ze złości.
Nie mogę jednak twierdzić, aby redagowanie "Informatora" było łatwem. Trafiały się również drobne przykrości: reklamacye, zaprzeczenia.
Nadto korespondencye z interesowanymi, a zwłaszcza ustne objaśnienia, zajmowały mi wiele czasu. Główną jednak trudność stanowiło dostanie w porę podobizn zmarłych bogaczy.
Radziłem sobie jednak jakoś, a że właśnie zbankrutował jeden z fotografów, namówiłem redaktora do nabycia na licytacyi po nim klisz fotograficznych i starych dagerotypów, w
nadziei, że się czasem między niemi i portret jakiego spadkodawcy znaleźć może.
Na materyale faktycznym nie czułem jednak braku.
Ale już w drugim kwartale zrobiło się krucho.
"Źródła" wyczerpywały się, wiadomości nadpływały skąpo, a "grubszych" sukcesyi nie było całkiem.
Z każdym dniem stan pogarszał się jeszcze.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>