Sample Image
Radni zakupili za kahalne pieniądze kwartową butelkę śliwowicy i trzy flaszki rodzynkowego wina i kilkanaście sztuk miodownika i zrobili sobie traktament, a Mojsie-rabi siedział na
pierwszem miejscu i dziękował za ten honor i jadł i pił za pomyślność całego miasta.
I odtąd Mojsie Tiulik stał się jeszcze znańszym, jeszcze sławniejszym nietylko na cały Koszerów, ale i na inne miasta.
Pan Bóg jest sprawiedliwy i potrafi krzywdę nagrodzić.
Mojsie-rabi siedział za dobrą sprawę trzy tygodnie w areszcie, to on zyskał za sto lat sławności, on i cały ród jego.
Kiedy u Szymchy Tiulika dorosła najstarsza córka, Ruchla, a wnuczka Mojsie-rabi, to z całego świata zjechali się swaty od najznaczniejszych kawalirów, bo ktoby nie chciał dostać
takiego rajskiego owocu! takiego dukatowego złota!
Szymcha Tiulik dawał 5000 rb. wiana, czystej gotówki, ładny grosz!
dawał bez żadnej płaty na lat dziesięć sklep frontowy i trzy pokoje w swojej kamienicy w rynku.
Lekko rachować, to warte było najmniej sto czterdzieści trzy ruble na rok!
Z takim towarem prosić się nie trzeba, to też Szymcha Tiulik, był bardzo wybredny, twardy do zgody. Ale wszystko musi mieć swój koniec.
Na jeden sabat przyjechał do Szymchy nowy swat, bardzo gładka osoba, a przysłał go rabi Biłgorajski, który chciał koniecznie swego wnuczka, bardzo ucznego husyta i nabożnika, z
Ruchlą Tiulik żenić. Co tu dużo gadać? Ktoby nie chciał mieć zięciem takiego familjanta, takiego nabożnika, jak Majorek? ktoby nie chciał dać córki wnuczkowi rabina z Biłgoraja?
Szymcha przystał.
Majorek złożył 3, 000 rubli gotówką i obiecał dać za 350 rubli podarków. Naznaczono dzień wesela za pięć tygodni.
Nie będę opisywał co się tego dnia działo w Koszerowie. Co to było za wesele.
Nie bagatela, kiedy pierwszy bogacz w mieście wydaje córkę za takiego familianta i nabożnika, jak wnuczek rabi Biłgorajskiego! Paradne wesele!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>